Initiativtagerne bag Den Offentlige Lederuddannelse

Den Offentlige Lederuddannelse udspringer den af den trepartsaftale som den forrige regering indgik med parterne på det offentlige arbejdsmarked i sommeren 2007.

 

Efter indgåelsen af trepartsaftalen nedsatte de offentlige arbejdsgivere; Finansministeriet, KL og Danske Regioner den styregruppe, der udarbejdede en model for en ny fleksibel offentlig lederuddannelse på diplomniveau.

 

Modellen bygger på etableringen af en certificeringsordning, der skal vurdere enkeltmodulers indhold og niveau. Afgørelse om certificering træffes af et certificeringsråd, der er placeret i Uddannelsesministeriet.

Sekretariatet for certificeringsrådet er placeret i Uddannelsesministeriet for at sikre hensynet til anerkendelse på diplomniveau og merit fra den nye uddannelse ind i den formelle diplomuddannelse i ledelse på professionshøjskolerne.


Den Offentlige Lederuddannelse har i øvrigt løbende været fulgt af et Advisory board, som består af de offentlige arbejdstagere repræsenteret ved FTF, LO og AC.