Nedenfor kan du vælge moduler i den rækkefølge, der passer dig. Samtidig kan du danne dig et overblik over, hvem der udbyder hvad, hvornår og hvorhenne. Du tilmelder dig de enkelte moduler hos de respektive udbydere. 

Personaleledelse

Få skærpet din opmærksomhed omkring og forståelse af samspillet mellem ledelse og medarbejdere.

 

Kommunikation

Få skærpet din opmærksomhed omkring og forståelse af sprogets og kommunikationens betydning i relation til egen ledelsesmæssig praksis.

 

Det personlige lederskab

Få større opmærksomhed omkring og forståelse af det personlige lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

 

 

Organisation og styring

Få skærpet din opmærksomhed omkring og forståelse af relationen mellem organisations- og styringsforståelsers betydning for og sammenhæng med vilkår for ledelse og styring i offentlige organisationer.

 

 

Udvikling, forandring og innovation

Få såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse af de særlige vilkår og rammer og metoder for udvikling, forandring og innovation i forhold til offentlige organisationer

 

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Få teoretisk og praktisk viden om og forståelse af betydningen af kvalitet, resultater og effekt i politisk styrede organisationer.

Valgmodul

Der findes i alt 18 forskellige valgmoduler. Klik på listen nedenfor og find det eller dem, der passer dig.

Valgmodul

Der findes i alt 18 forskellige valgmoduler. Klik på listen nedenfor og find det eller dem, der passer dig.

Valgmodul

Der findes i alt 18 forskellige valgmoduler. Klik på listen nedenfor og find det eller dem, der passer dig.

Specialemodul

I specialemodulet kvalificeres dine evner til at identificere, reflektere, analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling. Du skal angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af relevante teorier, strategier og metoder.

Planlæg din lederuddannelse

År
Moduler
2019
1. semester
2. semester
2020
1. semester
2. semester
2021
1. semester
2. semester
Total: 0 ECTS