Fleksibel og modulopbygget uddannelse

Indenfor Den offentlige lederuddannelse kan du tage:

 

  • Enkeltmoduler inden for Den offentlige lederuddannelse - dvs. standardmoduler eller valgfrie moduler á min. 5 ECTS point
  • Grundforløbet inden for Den offentlige lederuddannelse (30 ECTS) - dvs. de 6 standardmoduler á 5 ECTS point
  • Den offentlige lederuddannelse (60 ECTS) -dvs. grundforløbet a´30 ECTS point, 3 valgfrie moduler a´5 ECTS point og afgangsprojektet a´15 ECTS

 

De grundlæggende ledelsesfaglige moduler omfatter en række generelle ledelsesfaglige temaer, der er relevante for alle offentlige ledere på tværs af faggrænser og sektorer.